Blog

Orijentacija (usmerenost) na akciju i rezultat

Suština koučinga i mentorstva, kao i mnogih drugih pomagačkih delatnosti, u svojoj osnovi ima zadatak da ispuni neki cilj i svrhu. Ciljevi i svrha u koučingu i mentorstvu mogu biti različitog nivoa važnosti i mogućnosti u zavisnosti od toga na kojem nivou razvoja je klijent, kao i od stepena zahteva zbog kojeg klijent dolazi na koučing i ulazi u koučing proces. Neki od

Pročitajte više »

10 razloga da postanete član EMCC Srbija

Evropski savet za mentorstvo i koučing – EMCC Srbija osnovan je 2007. godine i registrovan kao udruženje naredne godine. Nakon intenzivnog perioda stvaranja dobre baze za strukovno udruženje profesionalnih koučeva i mentora, usledio je period mirovanja, da bi 2022. godine

Pročitajte više »

Korišćenje modela i tehnika

Sedma kompetencija kouča, mentora i supervizora, Korišćenje modela i tehnika, podrazumeva poznavanje i primenu različitih modela i tehnika u koučing i mentorskim programima u cilju ostvarivanja korisnih uvida i učenja, a  koje prevazilaze osnovne komunikacijske veštine. Modeli, tehnike i alati

Pročitajte više »

Primeri dobre prakse ugovaranja u koučingu

Koučing je danas, i svakako će u budućnosti biti, sve popularniji postupak ili način za poboljšanje ličnih i profesionalnih performansi, prevazilaženje izazova i postizanje ciljeva. Svakako, koučing nije, i ne treba ga doživljavati kao neobavezan razgovor ili jednokratnu sesiju, već kao strukturisan

Pročitajte više »

Evaluacija u koučingu

Čemu služi evaluacija u koučingu? Evaluacija je strukturirano objektivno tumačenje i davanje značenja predviđenim ili stvarnim učincima nekog budućeg, sadašnjeg ili ranije postignutog rezultata. Ona, najjednostavnije rečeno, poredi izvorno predviđene rezultate s onim postignutim. U koučingu je evaluacija vrlo važna. Stoga i

Pročitajte više »