Mentorstvo

EMCC definicija mentorstva

“Mentorstvo je odnos učenja koji uključuje razmenu veština, znanja i stručnosti između mentora i mentija kroz razvojne razgovore, deljenje iskustva i modeliranje. Odnos može da pokriva širok spektar konteksta i predstavlja inkluzivno dvosmerno partnerstvo za međusobno učenje koje vrednuje razlike.”

Kontekst

Praksa mentorstva je dinamična i razvija se u globalnom kontekstu koji se brzo menja. Definicija mentorstva treba da predstavi i unapredi profesionalnu praksu. Globalni izvršni odbor (GEB) je zadužio EMCC grupu za ispitivanje mentorstva da revidira postojeću definiciju i da preporuke za njeno novo razumevanje. U skladu sa EMCC vrednostima profesionalizma, različitosti i inkluzije, grupa za ispitivanje je usvojila pristup metrike koji je uključivao pretragu literature, fokus grupe i anketiranje članova.

Rezultati predstavljaju i uključuju perspektive šire zajednice mentora, uključujući stavove unutar i izvan EMCC-ove globalne zajednice. Iz ovog istraživanja smo napravili novu definiciju mentorstva koja odgovara svrsi.

Nova formulacija služi ne samo kao ažurirana definicija, već takođe predstavlja EMCC-ovo trenutno razumevanje suštine mentorstva. Iako ova definicija obuhvata široko razumevanje i kako je rad na njoj i dalje u toku, voleli bismo da čujemo vaše mišljenje, kao i predloge za dalji razvoj. Za sva pitanja i/ili komentare budite slobodni da nam pišete na centresforekcellence@emccglobal.org.

Koučing i mentorstvo sličnosti/spektrum

Prilikom kreiranja nove definicije mentorstva, vidimo da koučing i mentorstvo dele mnoge slične karakteristike koje leže duž strukturiranog konteksta razgovora, ali i da postoje neki veoma različiti pogledi na globalnom nivou, npr.:

• Jedna škola mišljenja, koja je češća u SAD, veruje da koučing ima oblik nedirektivne intervencije, dok mentorstvo omogućava davanje smernih saveta.

• Drugi tvrde da bi i koučing i mentorstvo trebalo da budu nedirektivni (i da se zasnivaju na veštinama koučinga), ali da razlika nastaje u nivou relevantnog znanja i spremnosti da se ova ekspertiza kontekstualizuje i deli.

Kako bi dobio što verodostojniju globalnu definiciju mentorstva, EMCC nastoji da uključi obe perspektive i njihove verzije.

Nova definicija mentorstva – sažetak istraživanja

Nova predložena definicija je raščlanjena u tabeli ispod, a izvori različitih aspekata nove definicije su ilustrovani u numerisanim referencama.

Tabela 1 Ključni delovi mentorstva izvedeni iz konsultacija

Mentorstvo je odnos učenja,[1]uključujući razmenu veština, znanja i stručnosti [2]između mentora i mentija kroz razvojne razgovore [3], razmenu iskustava [4], i modeliranje [5].
Veza može da pokriva širok spektar konteksta [6],i predstavlja inkluzivno dvosmerno partnerstvo [7] za međusobno učenje [8] koji vrednuje razlike [9].

[1] Nekoliko vodećih profesionalaca se poziva na učenje i opisuju dinamiku mentor/mentija kao odnos.

[2] Svi ispitanici govore o veštinama, znanju i stručnosti koji se prenose ili dele između mentora/mentija. Anketa navodi transfer znanja kao glavnu ključnu reč. Stručnost se poziva na reference o znanju i iskustvu u tom segmentu.

[3] Razvojni razgovor: rezultat je početne definicije i dodatnih ideja iz rezultata ankete i ideje da je okruženje u kojem se mentorstvo odvija prostor za razgovor.

[4] Deljenje iskustva: sugeriše da mentor može imati iskustvo u vezi sa sticanjem željenog znanja od mentora. Jedan broj anketiranih je predložio osobu sa većim  iskustvom; veza dodaje uvid u vrednosti i veštine jednih i drugih; mentoru je potrebno specifično znanje (implicitno iskustvo).

[5] Modeliranje uloga: Ovo je pominjano veoma često tokom našeg prikupljanja povratnih informacija.

[6] Konteksti su veoma široki i predstavljaju razumevanje mentorstva u Americi, Australiji u poređenju sa Evropom, na primer, IMA naglašava vrednost mentorstva u deljenju i umrežavanju, kao i za razvoj karijere.

[7] Dvosmerno partnerstvo: Svi stručnjaci se pozivaju na učenje koje mentor preuzima iz mentorskog odnosa, podržavajući dvosmerno iskustvo.

[8] Uzajamno učenje: mentor uči na svakom sastanku kao i menti – razmena učenja takođe ima koristi za mentora, obostrano je korisna, razvija dvosmerni razvojni odnos, uzajamnost, a ipak asimetričan odnos uspostavljen za lični i profesionalni razvoj učesnika i međusobnog prenošenja znanja.

[9] Nova definicija jednostavno kaže „vrednovanje razlika“ i „inkluzivno“. Originalna definicija EMCC-a koristila je sledeće reči: „između vršnjaka ili među razlikama kao što su uzrast, rasa ili disciplina“, ali smatrali smo da je pojednostavljenje ovoga bolje kako bismo obuhvatili sve moguće razlike umesto da navodimo konkretnu usku listu vrednosti/kvaliteta koje mentor ili menti treba da ima/da bude svestan.