Liderstvo i razvoj

Vizija EMCC-a je da predstavlja telo koje se bavi mentorstvom, obučavanjem i supervizijom. Kao podršku ovoj viziji možete pogledati sažetu prezentaciju koja opisije ulogu liderstva i razvoja ovde.

U ovom delu smo takođe postavili standarde za koje verujemo da bi trebalo koristiti ih bilo da ste kouč, mentor, trener ili organizator programa. Sastoji se od kompetencija, vodiča za kontinuirano profesionalno usavršavanje, kompetencija za superviziju i vođenje, definicije mentorstva, Globalnog etičkog kodeksa, različitosti i regulative. Ima za cilj da odgovori na neka važna pitanja:

  • Kojim znanjima i veštinama EMCC veruje da treneri i mentori treba da teže? Gde mogu da pronađem tu listu kako bih uporedio svoju kompetentnost?
  • Kako da osiguram da se moja praksa razvija, da učim iz svog iskustva i budem u toku sa razvojem znanja i istraživanja u oblasti koučinga i mentorstva?
  • Šta je supervizija? Šta bi trebalo da očekujem od svog supervizora?
  • Koji etički standardi bi trebalo da budu zasnovani na mojoj praksi?
  • Kako dobra praksa koučinga i mentorstva promoviše različitost i rad na način koji uzima u obzir niz karakteristika i potreba klijenata?
  • Kako EMCC sarađuje sa drugim telima na rešavanju usklađenosti profesionalnih standarda i mogućnošću kontrole profesije od strane Vlade?