O EMCC Srbije

Evopski savet za koučing i mentorstvo Srbije (EMCC Srbije), osnovan 2008. godine, deo je Evropski savet za koučing i mentorstvo GLOBAL (EMCC Global), krovnog evropskog nezavisnog tela koje razvija, promoviše i postavlja standarde najbolje prakse u koučingu i mentorstvu i superviziji za širom Evrope i sveta.

EMCC Srbije je organizacija koja okuplja mentore, koučeve, kao i druge stručnjake srodnih zanimanja i otvorena je za sve posvećene profesionalce koji teže najvišim standardima u razvoju i obavljanju koučing i mentorske prakse.

Rukovodstvo

Predsednik EMCC Srbije
Potpredsednik EMCC Srbije
Generalni sekretar EMCC Srbije
Predsednik Nadzornog odbora EMCC Srbije
Član Nadzornog odbora EMCC Srbije
Član Nadzornog odbora EMCC Srbije

Akreditacije

Saznajte sve što treba da znate o najvišim industrijskim standardima za savetnike i o trening programima u Koučingu, Mentorstvu i Superviziji.

Kvalitet

Fundamentalna funkcija EMCC-ja je promovisanje i postavljanje najviših standarda kvaliteta u mentorstvu i koučingu. programima u Koučingu, Mentorstvu i Superviziji.

Istraživanje

Saznajte sve što treba da znate o najvišim industrijskim standardima za savetnike i o trening programima u Koučingu, Mentorstvu i Superviziji.

Naša misija

⦁ Pružanje podrške koučevima i mentorima u profesionalnom i ličnom razvoju u cilju povećanja uspešnosti naših članova.
⦁ Promovisanje međunarodnih i evropskih standarda, kao i dobru praksu profesije mentora i kouča.
⦁ Kontinuirano angažovanje na prepoznavanju i razvoju koučinga i mentorstva kao profesije.

Nebojša Jovanović

Predsednik EMCC Srbije

Nebojša Jovanović, magistar psihologije, executive coach, mentor, psihoterapeut, edukator, savetnik i lifecoach sa nacionalnim i evropskim certifikatima (EAC, EMCC, UPSKS). Osnivač OLI Centra. Autor i predavač na brojnim akreditovanim seminarima i obukama sa četiri decenije iskustva.

Radio je kao Asistent u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje za psihologiju (1981-1989). Bio je profesor na Višoj školi za primenjenu psihologiju na predmetima „Psihoterapija i savetovanje“ i „Koučing i poslovna psihologija“ (2008-2009). Radio je kao predavač na „Evropskom univerzitetu –medicinskoj akademiji – U.S. Medical school Beograd – fakultet za primenjenu psihologiju“ na predmetima „Osnove psihološkog savetovanja“, „Psihoterapijski modaliteti“ i „Primenjena psihologija u korporativnom okruženju“ (2009-2011).

Bio je predvač na „Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnose sa javnošću“ na osnovnim strukovnim studijama primenjene psihologije, na predmetima: “Životni ciklusi i psihološki razvoj”, “Psihološki konsalting i intervencije”, „Medijacija i rešavanje konflikata” i “Emocije i motivacija”, „Koučing-trening životnih veština“ (2011-2014). Edukator je u Biofidbek Asocijaciji Srbije za primenu Biofidbeka i neurofidbeka u sledećim oblastima „Deficit pažnje i hiperaktivnost dece“, „Primena biofidbeka i neurofidbeka u vrhunskom sportu“, „Primena biofidbeka i neurofidbeka u korporativnom okruženju – „optimal performance training“ (2003-2016). Bio je stručni savetnik Olimpijskog komiteta Srbije, Republičkog zavoda za sport i Vaterpolo Saveza Srbije (1999-2008).

Autor je akreditovanog coaching i psihoterapijskog metoda OLI Integrativni Psihodinamski Coaching i OLI integrativne psihodinamske psihoterapije. Predsednik OLI Centra – organizacije za edukaciju psihoterapeuta, koučeva i savetnika koja već dvadeset godina edukuje stručnjake iz ovih oblasti. Oko 350 profesionalaca sa nacionalnim i evropskim sertifikatima završilo je akreditovane edukacije OLI Centra. Na rukovodećim je funkcijama u nekoliko evropskih i nacionalnih stručnih organizacija – UPSKS – udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, Evropske Asocijacije za Integrativni Psihodinamski Koučing i Mentorstvo, Biofidbek Asocijacije Srbije i OLI Centra. Direktor kompanije za organizaciju manifestacija “ORG.M.”. Tri decenije iskustva na najvišim rukovodećim pozicijama u kompanijama. Objavio 13 knjiga iz oblasti primenjene psihologije. Među najpoznatijima su “Živeti ili životariti–psihologija uspeha” (Narodna Knjiga 2006) i “Sposobnost za ljubav i rad” (Beoknjiga, 2013.)

Objavio je veliki broj stručnih i naučnih radova prezentovanih na nacionalnim i evropskim kongresima.

Nenad Mišković

Potpredsednik EMCC Srbije

Ekspert za obuku i razvoj. Savetnik u psihoterapiji i sertifikovani kouč. Sertifikovani trener razvojnih veština. Soft skills trener. Potpredsednik EMCC Srbije i član Upravnog odbora EMCC (globalno). Stručni saradnik Sportske akademije (Beograd).

Završio je osnovne studije pedagogije na Filozofskom fakultetu, a potom interdisciplinarne master studije iz oblasti menadžementa u obrazovanju na Univerzitetu u Novom Sadu.

Sertifikovani trener i predavač američkih i nemačkih fondacija (NDI, FES) sa višegodišnjim iskustvom u dizajniranju, planiranju i realizaciji treninga i obuka. Preko 2700 sati iskustva u izvođenju treninga namenjenih prevashodno ekspertima, liderima i talentima.

Uže specijalizovan za teme iz oblasti veština rukovođenja, komunikacije, motivacije, timskog rada, upravljanja vremenom i ličnom efikasnošću, emocionalnih kompetencija, upravljanja stresom, konfliktima, promenama, emocionalnih kompetencija.
Trener i mentor budućih i sadašnjih trenera.

Edukator internacionalne Biznis akademije iz Gajzenhauzena.

Spasilac Gorske službe spasavanja Srbije (GSS).

Olgica Vučenov

Generalni sekretar EMCC Srbije

Završila je osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Nacionalno i Evropski sertifikovan psihološki savetnik. Life i poslovni coach. Soft skills trener i edukator u O.L.I. Centru.

Učestvovala je u projektima i istraživanjima u oblastima razvojne i dečje psihologije, između ostalih bila je facilitator u okviru projekta Fondacije Novak Đoković „Podrška ne perfekcija”. Pored višegodišnjeg iskustva u radu sa decom i odraslima (kroz organizaciju i osmišljavanje radionica), autorka je brojnih psiholoških tekstova u okviru elektronskih medija. Aktivno se bavi individualnim psihodinamskim savetovanjem, coachingom i soft skills treninzima u okviru O.L.I. Centra, Novi Sad. Član je EMCC-Serbia i EAIPCM – European Association for Integrative Psychodynamic Coaching and Mentoring.

Miloš Jeličić

Predsednik Nadzornog odbora EMCC Srbije

Završio je Fakultet za Informacione tehnologije i Visoku poslovnu školu. Akreditovani je Life i Bussines trener OLI Centra. Specijalistićka oblast mu je Kreiranje i implementacija strattegije uspeha. Poseduje SAP sertifikat, a edukavon je u oblastima revizije i računovodstva, finansija i kontrolinga. Radio je na rukovodećim funkcijama u kompanijama Carlsberg Srbija, Victoria Group i MK group. Trenutno je zaposlen u kompaniji Nectar na poziciji direktora logistike i poslovnih procesa.

Goran Baković

Član Nadzornog odbora EMCC Srbije

Preko dvadeset godina iskustva u ljudskim resursima kao lider, partner i podrška biznisu u Srbiji i regionu. Počeo je poslovnu karijeru nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Beogradu u Coca Cola HBC kao pripravnik i razvijao se u ljudskim resursima od početnih pozicija u obuci i razvoju zaposlenih do direktora sektora u velikim međunarodnim kompanijama Coca Cola HBC, Carlsberga, Polimarka, Telenora i Actavisa gde i sada radi.

Bio je deo timova rukovodstva kompanija i rukovodio je timovima ljudskih resursa u vremena posle kupovine kompanije i restrukturiranja i postavke strategija razvoja kompanije i sa strane biznisa i sa strane ljudskih resursa. Nekoliko godina je vodio tim ljudskih resursa na nivou regiona pokrivajući područje bivše Jugoslavije, Rumunije, Bugarske, Turske i Grčke u kompaniji Actavis.
Radio je u multilnacionalnim timovima i sa različitim kulturama, od Sjedinjenih Američkih Država, Islanda, Danske, do Indije, Turske, Rusije, kao i mnogih drugih.

Od 2010. godine je licencirani NLP Trener i Business and Management Coach. Diplome je stekao na NLP Institutu i akreditovane su od strane IANLP i ECA (Europeran Coaching Association) institucija. Tokom deset godina je aktivno primenjivao stečena znanja u okviru kompanija ili sa eksternim klijentima.

Glavni moto u životu i karijeri je naučio još tokom studija: Turning Learning into Returning. Pored ove metafore, najbolje što ga dodatno opisuje kao čoveka koji se bavi razvojem i napretkom ljudi je da je kao KOMPAS koji ljudima pruža sigurnost u životu i na koga mogu da se oslone.

Marta Jovanović

Član Nadzornog odbora EMCC Srbije

Trener životnih veština i joga učitelj.

Rođena je u Beogradu 1978. Diplomirala na Fakultetu Političkih Nauka, odsek diplomatija.

Nakon završenih studija, zanima se za područje psihologije, na “Akademiji uspeha” u okviru Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, završava obuku i postaje sertifikovani psihološki savetnik i trener životnih veština O.L.I. metoda.
Poseduje i Nacionalni sertifikat iz koučinga.

Drži radionice u Beogradu i Crnoj Gori, na temu razvoja, individualne koučing i psihološke sesije. Sarađuje sa kompanijama gde održava team buildinge, fokus na antistres programu.

U radu sa pojedincima uspešno radi na polju postavljanja ciljeva u karijeri, ljubavi, životu, prepoznavanju i otklanjanju telesno psiholoških blokada, napada panike, jačanju samopouzdanja, razvoju samopoštovanja.