Postanite član

EMCC je organizacija koja ujedinjuje i uključuje širok spektar pojedinaca i organizacija iz oblasti radi volonterizma, profesionalnog usavršavanja, savetovanja, mentorstva, razvoja executive coaching-a, life coaching-a, akademskog i psihološkog sektora.

Ključni fokus EMCC-a je razvijanje globalnih standarda, etike i profesionalnog kodeksa za osiguranje kvaliteta u oblasti pružanja usluga mentorstva, koučinga i supervizije.

EMCC-om upravljaju profesionalci na volonterskoj bazi uz profesionalnu administrativnu podršku. Članovi se podstiču da daju svoj doprinos i sarađuju sa EMCC-om kako bi podržali naš rad.

Prednosti

Koje su prednosti članstva?

Individualno članstvo

120*

godišnje

Pogodno za savetnike, koučeve, mentore, trenere, supervizore, konsultante i menadžere

*Ostvarite 30% popusta na članarinu ako ste polaznik akreditovanog EQA/EQSA programa.

Članstvo za studente

75

godišnje

Pogodno za sve studente, posebno za studente humanističkih nauka koji imaju nameru da se dalje razvijaju u oblasti pružanja mentorskih i koučing usluga.

Članstvo za organizacije i kompanije

360

godišnje

Uključuje članstvo za  3 imenovana pojedinca i usmereno je na HR, L&D profesionalcima odgovornih za razvoj kadrova, koordinaciju, pružanje programa ili programa koučinga/mentorstva.

Individualno članstvo – €120 godišnje

Pogodno za savetnike, koučeve, mentore, trenere, supervizore, konsultante i menadžere.

Članstvo za studente – €75 godišnje

Pogodno za sve studente, posebno za humanističkih nauka koji imaju nameru da se dalje razvijaju u oblasti pružanja mentorskih i koučing usluga.

Članstvo za organizacije i kompanije – €360 godišnje

Uključuje članstvo za  3 imenovana pojedinca i usmereno je na HR, L&D profesionalcima odgovornih za razvoj kadrova, ko-ordinaciju, pružanje programa ili programa koučing-a/mentoring-a.

Članstvo za provajdere – €1,000 godišnje

Uključuje 5 imenovanih eksperata i namenjeno je organizacijama čija je glavna funkcija pružanje usluga koučinga/mentorstva ili programa obuke.