Etika

Globalni etički kodeks

Globalni etički kodeks podržava izvrsnost u razvoju koučinga, mentorstva i supervizije i podiže standarde prakse njihovih članova. Osnovala su ga dva profesionalna udruženja u februaru 2016. godine – Udruženje za koučing i EMCC.

Od tada su druga profesionalna tela postala potpisnici, a njihovu listu možete pogledati ovde.

Kodeks ima širi uticaj informisanjem o radu ljudi koji možda nisu članovi potpisnih tela, ali koji praktikuju podučavanje, mentorstvo, superviziju i aktivnosti vezane za obuku ili su sponzori, korisnici i kupci takvih usluga bilo gde u svetu.
Kodeks je nedavno ažuriran na treću verziju (jul 2021.) i trenutno je dostupan na kineskom (mandarinski), engleskom, češkom, danskom, francuskom, mađarskom, poljskom, portugalskom i španskom jeziku. Radimo na prevođenju i na druge jezike (arapski, holandski, grčki, indijski (hindi), italijanski, rumunski i turski). Ukoliko želite da pogledate kodeks na svom jeziku, kontaktirajte nas putem mejl adrese na administrator@emccglobal.org.

Više o Kodeksu možete pronaći ovde ili preuzeti jednostavnu veziju pdf dokumenta Globalnog etičkog kodeksa na vašem jeziku ovde.
Globalni etički kodeks je takođe dostupan u online ili štampanoj brošuri. Štampana verzija je idealna za pokazivanje ili za sastanak sa vašim klijentima. Online/štampana verzija je besplatna za članove (štampana verzija podleže malim troškovima poštarine). Za one koji nisu članovi postoji nominalna naknada od 1 €. Knjižicu možete naručiti ovde.