Različitost i inkluzija

Uvod

Ova deklaracija predstavlja krovni document koji nastoji da osnaži trenere, mentore i supervizore da inkorporiraju različitost i inkluzivnost u svoju svakodnevnu praksu.

Svrha postojanja EMCC-ja je da razvija, promoviše i postavlja standarde najbolje prakse u koučingu i mentorstvu i superviziji za dobrobit društva u celini. Svoju snagu crpimo iz raznolikosti pojedinaca iz redova našeg članstva, kao i pridruženih zemalja koje doprinose tome da EMCC ostvaruje i teži izuzetnosti u oblastima koučinga, mentorstva i supervizije.

EMCC prepoznaje postojanje različitih tradicija, kulturoloških praksi, statutarnih i pravnih okvira unutar naših pridruženih zemalja. EMCC veruje da vrednosti i principi utkani u našu deklaraciju o raznolikosti i inkluziji osnažuju i vode ostvarivanju profesionalnih ambicija po pitanju različitosti i inkluziji.

Vizija

Poštovanjem različitosti i inkluzije širimo znanje i informacije  o načinu našeg profesionalnog delovanja. Kao koučevi, mentori i supervizori, nastojimo da prihvatimo i poštujemo jedinstvenost pojedinca, njihove talente i potencijal.

Vrednosti

Deklaracija o različitosti i inkluziji je inspirisana vrednostima EMCC-a kao što su: „pionirski duh, izvrsnost u standardima, sveobuhvatna istraživanja, inkluzivnost, kulturna raznolikost, društvena odgovornost“.

Deklaracija o različitosti i inkluziji podržava pravo pojedinaca da ne budu diskriminisani i da žive autonomno, mirno i društveno odgovorno. Izgrađena je postulatima koji se zasnivaju na poštovanju svih ljudi. Putem ove deklaracije, obavezujemo se da ćemo nastojati održavanju radoznalosti u nama tako što ćemo biti otvoreni za nova učenja i razvoj, da ćemo podržavati principe pravičnosti, pravde i jednakosti za sve.

Definicije

Negovanje različitost kao vrednosti predstavlja sposobnost prepoznavanje razlika među nama. Razlike podrazumevaju etničku pripadnost, pol, godine, nacionalno poreklo, postojanje invaliditeta, seksualni identitet, obrazovanje, iskustvo, filozofiju, političke stavove, socio-ekonomsku pozadinu, religiju, različite misaone procese i perspektive i bilo šta drugo za šta se može smatrati da nas razlikuje jedne od drugih. Neke od ovih razlika su trajne, a neke se mogu menjati tokom vremena. Bitno je ono što nas čini jedinstvenim.

Inkluzija predstavlja sprovođenje koncepta i prakse različitosti u delo bilo da su u pitanju pojedinci, timovi, radne grupe, organizacije ili institucije. Svi mi određenu ulogu u tom zadatku. To znači da cenimo, poštujemo i podržavamo naše klijente i kolege bez predrasuda i da cenimo različitosti.

Postvećenost u osnaživanju (eng. EMPOWER)

Naša posvećenost u osnaživanju (EMPOVER) omogućava nam da svi imamo koristi kroz negovanje različitosti i inkluzije u koučingu, mentorstvu i superviziji tako što se držimo sledećih vrednosti:

(Enhance) Poboljšavati: konstantno nastojimo da poboljšamo naše koučing, mentorsku i supervizijsku praksu tako što naše usluge činimo dostupnijim prevazilazeći sve moguće barijere, direktne ili indirektne, svesne ili nesvesne.

(Monitor) Praćenje: prihvatamo da postizanje različitosti i inkluzije zahteva stalnu posvećenost svih nas. Odlučno sprovodimo praćenje integracije principa različitosti i inkluzije u sve aspekte naše prakse.

(Personal Development) Lični razvoj: nastojimo da identifikujemo i izlazimo u susret našim razvojnim potrebama i potrebama za učenjem kako bismo u potpunosti inkorporirali različitost i inkluziju u sve oblasti naše prakse.

(Open) Otvorenost: tražimo i otvoreni smo za stalno primanje povratne informacije  od naših klijenata, supervizora i drugih zainteresovanih strana o stepenu uspešnosti integrisanja i mogućnostima daljeg unapređenja prisutnosti različitosti i inkluzije u svim oblastima naše prakse. U potpunosti smo orijentisani da na osnovu tih povratnih informacija delujemo i dalje se razvijamo.

(Will) Volja: pružamo podršku i pokrećemo inicijative, gde god je to potrebno, kako bismo omogućili našim klijentima, kolegama, korisnicima usluga i provajderima da promovišu ponašanja koja demosnsriraju posvećenost u negovanju različitosti i inkluzije.

(Engage) Angažovanje: nastojimo da sarađujemo sa drugim zainteresovanim stranama, klijentima, kolegama i našim supervizorima u afirmaciji EMCC-ove deklaracije o različitosti i inkluziji i Globalnog etičkog kodeksa

(Reflection) Refleksija: orijentisani smo ka kontinuiranom promišljanju i delovanju u vezi sa daljim koracima pružanja podrške u zadovoljavanju različitih potreba koje novi sa sobom inkluzivno društvo.

EMCC veruje da naša deklaracija o različitosti i inkluziji treba da nastavi da odražava aktuelnu najbolju praksu. S tim u vezi, Deklaracija će uvek ostati podložna unapređenju i promenama na bolje, na kojima ćemo u kontunuitetu raditi. EMCC se oslanja na sve svoje članove da se aktivno uključe na unapređenju Deklaracije o različitosti i inkluziji i da konstantno iznose EMCC-u svoja mišljenja i daju povratne informacije. Ovo će omogućiti EMCC-u da osigura da naša deklaracija o različitosti i inkluziji ostane relevantna i primenljiva u svetu koji se stalno menja.

Deklaraciju o različitosti i inkluziji na engleskom jeziku možete pogledati i u pdf formatu, klikom ovde.