Kontinuirano profesionalno usavršavanje

Kontinuirani profesionalni razvoj je takođe poznat kao CPD.

CPD se definiše kao proces učenja koji je potreban trenerima i mentorima kako bi se osiguralo da se njihovi standardi i kompetencije za obuku održavaju i poboljšavaju tokom vremena. Za individualnog trenera ovo znači stalnu posvećenost razvoju njegove/njene baze znanja i tehničke ekspertize. To takođe znači da ste u toku sa najboljim praksama koje se razvijaju. Na kraju, svrha CPD-a je da podrži profesionalni i lični razvoj trenera kako bi se obezbedilo da su EMCC akreditovani treneri kompetentni i efikasni.

CPD će se sastojati od formalne obuke (kursevi fokusirani na izgradnju/nadogradnju veština trenera sa formalnim kvalifikacijama) i neformalne obuke/učenja koje nisu nužno u „učionici“, već je učenje prilagođeno razvojnim potrebama individualnog trenera (npr. učešće na konferencijama, procesi samorazvoja, čitanje).

Verujemo da je CPD od suštinskog značaja za nastavak dobre prakse, a naš CPD vodič koji možete kupiti dostupan je na engleskom, francuskom, poljskom, španskom i turskom kao e-knjiga ili u štampanoj verziji u mekom povezu. Ili možete kupiti oba uz popust. Za članove postoji popust. Više informacija je dostupno ovde.