Blog

Koučing i promena 

Ako bi postojala samo jedna asocijacija na koučing, potpuno opravdano bi ta asocijacija mogla biti promena. Većina ljudi koji dolaze na koučing imaju želju da nešto u svom životu promene. Tokom koučing programa to se i dešava. Lagano ulaze u fazu u kojoj se promene ne mogu ignorisati.   Kao kada krećemo kolima i kada nam je parking mesto sve dalje što smo bliži željenoj destinaciji.  U koučingu se dešava većina faza promene koje su nam poznate putem Kubler-Ross dijagrama, a koje se tiču i otpora,

Pročitajte više »

EMCC Srbija – Povratak u budućnost

Kada me je Nataša Vukmirović pitala da napišem nešto o tome kako je nastala EMCC Srbija i šta smo radili tih prvih godina postojanja, rado sam prihvatila. Razmišljajući o sadržaju priče i kako je napisati, prvo se u mojim mislima

Pročitajte više »

Izgradnja odnosa

„Izgradnja odnosa” (sa klijentom) je četvrta od osam kompetencija, koju Evropski savet za mentorstvo i koučing (u daljem tekstu EMCC) definiše kao „Vešto izgrađivanje i održavanje efikasnog odnosa s klijentom i, ako je prikladno, sa sponzorom“ . Akreditacija mentora/kouča u EMCC (The EMCC Global Individual

Pročitajte više »

Orijentacija (usmerenost) na akciju i rezultat

Suština koučinga i mentorstva, kao i mnogih drugih pomagačkih delatnosti, u svojoj osnovi ima zadatak da ispuni neki cilj i svrhu. Ciljevi i svrha u koučingu i mentorstvu mogu biti različitog nivoa važnosti i mogućnosti u zavisnosti od toga na kojem nivou razvoja je klijent, kao i od stepena zahteva zbog kojeg klijent dolazi na koučing i ulazi u koučing proces. Neki od

Pročitajte više »

10 razloga da postanete član EMCC Srbija

Evropski savet za mentorstvo i koučing – EMCC Srbija osnovan je 2007. godine i registrovan kao udruženje naredne godine. Nakon intenzivnog perioda stvaranja dobre baze za strukovno udruženje profesionalnih koučeva i mentora, usledio je period mirovanja, da bi 2022. godine

Pročitajte više »