Blog

Kako humor doprinosi koučingu

Humor je najzdraviji stimulans dobrog raspoloženja. Psihološka istraživanju su to i pokazala. Izoženost humoru stimulativno proizvodi povećanje pozitivnih efekata i raspoloženja (Szabo, 2003). Polazeći od hipoteze da volimo da se smejemo jer nam smeh snižava tenziju i čini atmosferu otvorenom i pozitivnom, to nas uvodi u priču kako klijentu tokom koučing razgovora, humorom možemo doprineti u učenju i promeni. Sam smisao za humor ima veze sa našim moždanim vijugama, navikama, kreativnošću. Mnoge generacije, suzdržavam se da kažem “moja generacija”, odrastale su uz humor Monti Pajtona, Čaplina,  Kišona, Kapora, Džeroma, i vrlo smo osposobili naše moždane vijuge da tumače prikrivene,

Pročitajte više »

Kako da se pripremite za koučing superviziju

Nekoliko inspirativnih definicija koučing supervizije podstakle su me da napišem tekst iz perspektive supervizanta i istovremeno razmislim kako kouč i mentor može na najbolji način da je iskoristi za lični i razvoj svoje prakse. Profesor Peter Hawkins 1 kaže da

Pročitajte više »

Koučing i promena 

Ako bi postojala samo jedna asocijacija na koučing, potpuno opravdano bi ta asocijacija mogla biti promena. Većina ljudi koji dolaze na koučing imaju želju da nešto u svom životu promene. Tokom koučing programa to se i dešava. Lagano ulaze u fazu u kojoj se promene ne mogu ignorisati.   Kao kada krećemo kolima i kada nam je parking mesto sve dalje što smo bliži željenoj destinaciji.  U koučingu se dešava većina faza promene koje su nam poznate putem Kubler-Ross dijagrama, a koje se tiču i otpora,

Pročitajte više »

EMCC Srbija – Povratak u budućnost

Kada me je Nataša Vukmirović pitala da napišem nešto o tome kako je nastala EMCC Srbija i šta smo radili tih prvih godina postojanja, rado sam prihvatila. Razmišljajući o sadržaju priče i kako je napisati, prvo se u mojim mislima

Pročitajte više »

Izgradnja odnosa

„Izgradnja odnosa” (sa klijentom) je četvrta od osam kompetencija, koju Evropski savet za mentorstvo i koučing (u daljem tekstu EMCC) definiše kao „Vešto izgrađivanje i održavanje efikasnog odnosa s klijentom i, ako je prikladno, sa sponzorom“ . Akreditacija mentora/kouča u EMCC (The EMCC Global Individual

Pročitajte više »