Blog

Korišćenje modela i tehnika

Sedma kompetencija kouča, mentora i supervizora, Korišćenje modela i tehnika, podrazumeva poznavanje i primenu različitih modela i tehnika u koučing i mentorskim programima u cilju ostvarivanja korisnih uvida i učenja, a  koje prevazilaze osnovne komunikacijske veštine. Modeli, tehnike i alati

Pročitajte više »

Primeri dobre prakse ugovaranja u koučingu

Koučing je danas, i svakako će u budućnosti biti, sve popularniji postupak ili način za poboljšanje ličnih i profesionalnih performansi, prevazilaženje izazova i postizanje ciljeva. Svakako, koučing nije, i ne treba ga doživljavati kao neobavezan razgovor ili jednokratnu sesiju, već kao strukturisan

Pročitajte više »

Evaluacija u koučingu

Čemu služi evaluacija u koučingu? Evaluacija je strukturirano objektivno tumačenje i davanje značenja predviđenim ili stvarnim učincima nekog budućeg, sadašnjeg ili ranije postignutog rezultata. Ona, najjednostavnije rečeno, poredi izvorno predviđene rezultate s onim postignutim. U koučingu je evaluacija vrlo važna. Stoga i

Pročitajte više »

Omogućavanje uvida i učenja

Učenje i vrste znanja u koučingu Na putu ostvarenja koučing ciljeva klijent prolazi kroz različite procese. Procese istraživanja, analize, sinteze, saznanja, integracije i primene novih i starih informacija. Sve ove aktivnosti deo su jednog složenijeg procesa – procesa učenja. Na

Pročitajte više »

Posvećenost samorazvoju (Commitment to Self-Development)

Posvećenost samorazvoju je druga od osam kompetencija, koju Evropski savet za mentorstvo i koučing (u daljem tekstu: EMCC) opisuje kao stalno istraživanje i unapređivanje standarda svoje prakse, kao i čuvanje reputacije profesije. Različiti akreditacioni nivoi podrazumevaju i različite indikatore za datu kompetenciju. Konkretni pokazatelji usvojenih kompetencija, na različitim nivoima akreditacije, su sledeći: Osnovni nivo (Foundation level) – Koučevi i mentori primenjuju i evaluiraju koučing/mentorske veštine; Profesionalni razvoj: imaju minimalno jedan sat individualne supervizije po kvartalu;

Pročitajte više »