Akreditacija

Postavljanje standarda u mentorstvu, koučingu i superviziji

Saznajte sve što treba da znate o najvišim industrijskim standardima za savetnike i o trening programima u Koučingu, Mentorstvu i Superviziji.

Individual Accreditation (EIA) je međunarodno priznata akreditacija koja pokazuje da pojedinac koji se ponaša kao profesionalni mentor/kouč ima odgovarajući nivo znanja i sposobnost da ga efikasno primenjuje u svojoj praksi. Priznavanje prethodnog akreditovanog učenja u okviru procesa prijave za EIA omogućava pojedincu sa prethodnim akreditovanim učenjem tj. odobrenom kvalifikacijom za mentorisanje i/ili koučing (osim EMCC-a) da svoju kvalifikaciju uskladi sa EMCC-om, EMCC European Quality Award (EQA). Sistem procene samim tim izuzima dodatne dokaze o njihovoj kompetentnosti prilikom podnošenja zahteva za EIA akreditaciju.

Za više informacija kliknite ovde.

EMCC Global Quality Award (EQA) međunarodno je priznata akreditacija za provajdere mentorskih/koučing treninga kako bi njihove kvalifikacije/obuke učinili dostupnim i odmah prepoznatljivim. To se postiže kroz njihovo povezivanje sa profesionalnim standardima.To je sastavni i suštinski korak na putu ka uspostavljanju profesionalnog kredibiliteta i statusa mentorstva i koučinga. EMCC koristi sistem procene zasnovan na opsežnim konsultacijama najsveobuhvatnijim istraživanjima kompetencija za mentore/koučeve, nastalih do danas. Akcenat ove akreditacije je podizanje standarda uz priznavanje postojećih kvaliteta.

Za više informacija kliknite ovde.

The European Supervision Individual Accreditation (ESIA) je međunarodno priznata akreditacija koja pokazuje da pojedinac koji se ponaša kao profesionalni mentor/kouč supervisor ima odgovarajući nivo znanja i sposobnost da to znanje efikasno primenjuje u svojoj praksi.

Za više informacija kliknite ovde.

The EMCC Global Supervision Quality Award for Training Providers (ESQA) je međunarodno priznata akreditacija za mentoring/koučing supervizijske trening programe. Programi koje postižu ESQA su prepoznati od strane EMCC-a tako što ispunjavaju stroge profesionalne standarde.

Za više informacija kliknite ovde.

The International Standards for Mentoring and Coaching Programmes (ISMCP) je međunarodna nezavisna akreditacija koja se dodeljuje organizacijama koje dizajniraju, pružaju i ocenjuju mentorske i/ili koučing programe bilo interno ili eksterno. To je sastavni i suštinski korak na putu ka uspostavljanju profesionalnog kredibiliteta i statusa dobrog mentorskog i/ili koučing program menadžmenta.

Za više informacija kliknite ovde.

EMCC Global Team Coaching Quality Award (TCQA), akreditacija namenjena provajderima mentorskih/koučing treninga i obuka, kao i EMCC Global Individual Team Coaching Accreditation (ITCA) dodeljuju se od aprila 2020.

Za više informacija kliknite ovde.

EMCC Global Individual Programme Manager Accreditation (IPMA) i EMCC Global Programme Manager Quality Award (PMQA) su akreditacije namenjena pojedincima i provajderima koji ostvaruju napredak u upravljanju programima mentorstva i koučinga.