Akreditacija

Postavljanje standarda u mentorstvu, koučingu i superviziji

Saznajte sve što treba da znate o najvišim industrijskim standardima za savetnike i o trening programima u Koučingu, Mentorstvu i Superviziji.

 
Individual Accreditation (EIA) je međunarodno priznata akreditacija koja pokazuje da pojedinac koji se ponaša kao profesionalni mentor/kouč  ima odgovarajući nivo znanja i sposobnost da ga efikasno primenjuje u svojoj praksi. Priznavanje prethodnog akreditovanog učenja u okviru procesa prijave  za EIA omogućava pojedincu sa  prethodnim akreditovanim učenjem tj. odobrenom kvalifikacijom za mentorisanje i/ili koučing (osim EMCC-a) da svoju kvalifikaciju uskladi sa  EMCC-om, EMCC European Quality Award (EQA). Sistem procene samim tim  izuzima dodatne dokaze o njihovoj kompetentnosti prilikom podnošenja zahteva za EIA akreditaciju.
 

Za više informacija kliknite ovde 

 

EMCC Global Quality Award (EQA) međunarodno je priznata akreditacija za provajdere mentorskih/koučing treninga kako bi njihove kvalifikacije/obuke učinili dostupnim i odmah prepoznatljivim. To se postiže kroz njihovo povezivanje sa profesionalnim standardima.To je sastavni i suštinski korak na putu ka uspostavljanju profesionalnog kredibiliteta i statusa mentorstva i koučinga. EMCC koristi sistem procene zasnovan na opsežnim konsultacijama  najsveobuhvatnijim istraživanjima kompetencija za  mentore/koučeve, nastalih do danas. Akcenat ove akreditacije je podizanje standarda  uz priznavanje postojećih kvaliteta.

 Za više informacija kliknite ovde 

The European Supervision Individual Accreditation (ESIA) je međunarodno priznata akreditacija koja pokazuje da pojedinac koji se ponaša kao profesionalni mentor/kouč supervisor ima  odgovarajući nivo znanja i sposobnost da to znanje efikasno  primenjuje u svojoj praksi.

 

Za više informacija kliknite ovde 

 
 

The EMCC Global Supervision Quality Award for Training Providers (ESQA) je međunarodno priznata akreditacija za mentoring/koučing supervizijske trening programe. Programi koje postižu ESQA su prepoznati od strane EMCC-a tako što ispunjavaju stroge profesionalne standarde.

 

Za više informacija kliknite ovde 

 
The International Standards for Mentoring and Coaching Programmes (ISMCP) je međunarodna nezavisna akreditacija koja se dodeljuje organizacijama koje dizajniraju, pružaju i ocenjuju mentorske i/ili koučing programe bilo interno ili eksterno. To je sastavni i suštinski korak na putu ka uspostavljanju profesionalnog kredibiliteta i statusa dobrog mentorskog i/ili koučing program menadžmenta.
 

Za više informacija kliknite ovde

 

EMCC Global Team Coaching Quality Award (TCQA), akreditacija namenjena provajderima mentorskih/koučing treninga i obuka, kao i EMCC Global Individual Team Coaching Accreditation (ITCA) dodeljuju se od aprila 2020.

Za više informacija kliknite ovde.

 

EMCC Global Individual Programme Manager Accreditation (IPMA) i EMCC Global Programme Manager Quality Award (PMQA) su akreditacije namenjena pojedincima i provajderima koji ostvaruju napredak u upravljanju programima mentorstva i koučinga.