Terminologija

EMCC Global definiše superviziju kao

Bezbedan prostor za reflektivni dijalog sa supervizorom, podržavajući praksu, razvoj i dobrobit lica koje je pod supervizijom.

Svrha nadzora je

  • Da bi se osiguralo da supervizirani održava odgovarajuće profesionalne standarde
  • Da bi se olakšao razvoj profesionalne prakse supervizora
  • Da pruži podršku za dobrobit supervizora