Žalbe

EMCC Global  procedura za žalbe je izmenjena u novembru 2020. Sve žalbe podnete od 1. decembra 2020. treba da prate novodefinisanu proceduru.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem sledeće email adrese: complaints@emccglobal.org

Svrha EMCC Global žalbenog i disciplinskog procesa je da podrži odgovarajuće standarde profesionalnog ponašanja među zajednicama profesionalaca za koučing, mentorstvo, superviziju, u skladu sa Globalnim etičkim kodeksom. Drugim rečima, definisane žalbene procedure je zaštita javnosti korišćenjem visokoprofesionalnih usluga koučinga, mentorstva i supervizije, osiguranje da članovi i nečlanovi imaju najbolju uslugu od strane EMCC Globala i svih volontera koji rade u ime EMCC Globala,  izgradnja i održavanje poverenja u profesiju i poboljšavanje kvaliteta usluga koje pružaju profesionalci koji su članovi EMCC-a i nečlanovi koji imaju EMCC akreditaciju.

Sažetak žalbenog postupka možete pogledati ovde.

Kompletnu verziju žalbenog postupka koja se primenljuje možete pogledati ovde.