Rukovodstvo

Nebojša Jovanović
Predsednik EMCC Srbije

Nebojša Jovanović, magistar psihologije, executive coach, mentor, psihoterapeut, edukator, savetnik i lifecoach sa nacionalnim i evropskim certifikatima (EAC, EMCC, UPSKS). Osnivač OLI Centra. Autor i predavač na brojnim akreditovanim seminarima i obukama sa četiri decenije iskustva. Radio je kao Asistent u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje za psihologiju (1981-1989). Bio je profesor na Višoj školi za primenjenu psihologiju na predmetima „Psihoterapija i savetovanje“ i „Koučing i poslovna psihologija“ (2008-2009). Radio je kao predavač na „Evropskom univerzitetu –medicinskoj akademiji – U.S. Medical school Beograd – fakultet za primenjenu psihologiju“ na predmetima „Osnove psihološkog savetovanja“, „Psihoterapijski modaliteti“ i „Primenjena psihologija u korporativnom okruženju“ (2009-2011). Bio je predvač na „Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnose sa javnošću“ na osnovnim strukovnim studijama primenjene psihologije, na predmetima: “Životni ciklusi i psihološki razvoj”, “Psihološki konsalting i intervencije”, „Medijacija i rešavanje konflikata” i “Emocije i motivacija”, „Koučing-trening životnih veština“ (2011-2014). Edukator je u Biofidbek Asocijaciji Srbije za primenu Biofidbeka i neurofidbeka u sledećim oblastima „Deficit pažnje i hiperaktivnost dece“, „Primena biofidbeka i neurofidbeka u vrhunskom sportu“, „Primena biofidbeka i neurofidbeka u korporativnom okruženju – „optimal performance training“ (2003-2016). Bio je stručni savetnik Olimpijskog komiteta Srbije, Republičkog zavoda za sport i Vaterpolo Saveza Srbije (1999-2008). Autor je akreditovanog coaching i psihoterapijskog metoda OLI Integrativni Psihodinamski Coaching i OLI integrativne psihodinamske psihoterapije. Predsednik OLI Centra – organizacije za edukaciju psihoterapeuta, koučeva i savetnika koja već dvadeset godina edukuje stručnjake iz ovih oblasti. Oko 350 profesionalaca sa nacionalnim i evropskim sertifikatima završilo je akreditovane edukacije OLI Centra. Na rukovodećim je funkcijama u nekoliko evropskih i nacionalnih stručnih organizacija – UPSKS – udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, Evropske Asocijacije za Integrativni Psihodinamski Koučing i Mentorstvo, Biofidbek Asocijacije Srbije i OLI Centra. Direktor kompanije za organizaciju manifestacija “ORG.M.”. Tri decenije iskustva na najvišim rukovodećim pozicijama u kompanijama. Objavio 13 knjiga iz oblasti primenjene psihologije. Među najpoznatijima su “Živeti ili životariti–psihologija uspeha” (Narodna Knjiga 2006) i “Sposobnost za ljubav i rad” (Beoknjiga, 2013.) Objavio je veliki broj stručnih i naučnih radova prezentovanih na nacionalnim i evropskim kongresima.

Nenad Mišković
Potpredsednik EMCC Srbije

Ekspert za obuku i razvoj. Savetnik u psihoterapiji i sertifikovani kouč. Sertifikovani trener razvojnih veština. Soft skills trener. Potpredsednik EMCC Srbije i član Upravnog odbora EMCC (globalno). Stručni saradnik Sportske akademije (Beograd).
Završio je osnovne studije pedagogije na Filozofskom fakultetu, a potom interdisciplinarne master studije iz oblasti menadžementa u obrazovanju na Univerzitetu u Novom Sadu.
Sertifikovani trener i predavač američkih i nemačkih fondacija (NDI, FES) sa višegodišnjim iskustvom u dizajniranju, planiranju i realizaciji treninga i obuka. Preko 2700 sati iskustva u izvođenju treninga namenjenih prevashodno ekspertima, liderima i talentima.
Uže specijalizovan za teme iz oblasti veština rukovođenja, komunikacije, motivacije, timskog rada, upravljanja vremenom i ličnom efikasnošću, emocionalnih kompetencija, upravljanja stresom, konfliktima, promenama, emocionalnih kompetencija.
Trener i mentor budućih i sadašnjih trenera.
Edukator internacionalne Biznis akademije iz Gajzenhauzena.
Spasilac Gorske službe spasavanja Srbije (GSS).

Olgica Vučenov
Generalni sekretar EMCC Srbije

Završila je osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Nacionalno i Evropski sertifikovan psihološki savetnik. Life i poslovni coach. Soft skills trener i edukator u O.L.I. Centru.
Učestvovala je u projektima i istraživanjima u oblastima razvojne i dečje psihologije, između ostalih bila je facilitator u okviru projekta Fondacije Novak Đoković „Podrška ne perfekcija”. Pored višegodišnjeg iskustva u radu sa decom i odraslima (kroz organizaciju i osmišljavanje radionica), autorka je brojnih psiholoških tekstova u okviru elektronskih medija. Aktivno se bavi individualnim psihodinamskim savetovanjem, coachingom i soft skills treninzima u okviru O.L.I. Centra, Novi Sad. Član je EMCC-Serbia i EAIPCM – European Association for Integrative Psychodynamic Coaching and Mentoring.

Miloš Jeličić
Predsednik Nadzornog odbora EMCC Srbije

Završio je Fakultet za Informacione tehnologije i Visoku poslovnu školu. Akreditovani je Life i Bussines trener OLI Centra. Specijalistićka oblast mu je Kreiranje i implementacija strattegije uspeha. Poseduje SAP sertifikat, a edukavon je u oblastima revizije i računovodstva, finansija i kontrolinga. Radio je na rukovodećim funkcijama u kompanijama Carlsberg Srbija, Victoria Group i MK group. Trenutno je zaposlen u kompaniji Nectar na poziciji direktora logistike i poslovnih procesa.

Goran Baković
Član Nadzornog odbora EMCC Srbije

Preko dvadeset godina iskustva u ljudskim resursima kao lider, partner i podrška biznisu u Srbiji i regionu. Počeo je poslovnu karijeru nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Beogradu u Coca Cola HBC kao pripravnik i razvijao se u ljudskim resursima od početnih pozicija u obuci i razvoju zaposlenih do direktora sektora u velikim međunarodnim kompanijama Coca Cola HBC, Carlsberga, Polimarka, Telenora i Actavisa gde i sada radi.
Bio je deo timova rukovodstva kompanija i rukovodio je timovima ljudskih resursa u vremena posle kupovine kompanije i restrukturiranja i postavke strategija razvoja kompanije i sa strane biznisa i sa strane ljudskih resursa. Nekoliko godina je vodio tim ljudskih resursa na nivou regiona pokrivajući područje bivše Jugoslavije, Rumunije, Bugarske, Turske i Grčke u kompaniji Actavis.
Radio je u multilnacionalnim timovima i sa različitim kulturama, od Sjedinjenih Američkih Država, Islanda, Danske, do Indije, Turske, Rusije, kao i mnogih drugih.
Od 2010. godine je licencirani NLP Trener i Business and Management Coach. Diplome je stekao na NLP Institutu i akreditovane su od strane IANLP i ECA (Europeran Coaching Association) institucija. Tokom deset godina je aktivno primenjivao stečena znanja u okviru kompanija ili sa eksternim klijentima.
Glavni moto u životu i karijeri je naučio još tokom studija: Turning Learning into Returning. Pored ove metafore, najbolje što ga dodatno opisuje kao čoveka koji se bavi razvojem i napretkom ljudi je da je kao KOMPAS koji ljudima pruža sigurnost u životu i na koga mogu da se oslone.

Marta Jovanović
Član Nadzornog odbora EMCC Srbije

Trener životnih veština i joga učitelj.
Rođena je u Beogradu 1978. Diplomirala na Fakultetu Političkih Nauka, odsek diplomatija.
Nakon završenih studija, zanima se za područje psihologije, na “Akademiji uspeha” u okviru Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, završava obuku i postaje sertifikovani psihološki savetnik i trener životnih veština O.L.I. metoda.
Poseduje i Nacionalni sertifikat iz koučinga.
Drži radionice u Beogradu i Crnoj Gori, na temu razvoja, individualne koučing i psihološke sesije
Sarađuje sa kompanijama gde održava team buildinge, fokus na antistres programu.
U radu sa pojedincima uspešno radi na polju postavljanja ciljeva u karijeri,ljubavi, životu, prepoznavanju i otklanjanju telesno psiholoških blokada, napada panike, jačanju samopouzdanja, razvoju samopoštovanja.