Razumevanje sebe

Kompetencije za rad sa klijentima koje poseduju sertifikovani EMMC koučevi i mentori

( 1. Kompetencija: “Razumevanje sebe”)

Kada pomislimo na nečije zanimanje, ili želimo da angažujemo konkretnu osobu za određeni posao ili uslugu, uz to često ide i pomisao koliko je ta osoba stručna, odnosno koliko je kompetentna da obavlja taj posao.

Poreklo izraza kompetencija ide iz latinske reči competentia koja se prevodi kao nadležnost, merodavnost. Tako se pitanje kompetencije odnosi na pitanje nečije nadležnosti, merodavnosti, sposobnosti, odnosno područje rada nekog nadleštva. Prema pojednim viđenjima kompetencija je skup povezanih posebnih karakteristika, poput znanja, stavova, veština, iskustva, a koje utiču na glavni deo nečijeg posla. Među najznačajnijim elemetima kompetencije jesu, osim gore navedenih, i sposobnosti, ponašanje i lične osobine. Pod znanjem se na primer podrazumeva posedovanje određenog stepena iskustva i stručne kvalifikacije.  Lične kompetencije se uvek mogu dograđivati radom na sebi, dokvalifikacijama, daljim školovanjem ili samostalnim učenjem. U suštini jedna osoba uvek može raditi na svojoj kompetentnosti kroz lična i stručna usavršavanja. Zato se i kaže da kompetentan u bilo kom poslu može biti samo onaj koji stalno radi na sebi i stalno se  unapređuje.

Kako svaka delatnost podrazumeva  određene kompetencije koje bi profesionalac trebalo da ima i razvija, tako razvoj pojednih profesija naglašava potrebu da se obezbedi kompetentnost  profesije  za pružanje maksimuma na svakom nivou.

Koučing i mentoring oblast rada još uvek nije regulisana u našem okruženju i zato je važno raditi na standardizaciji ove profesije. Kroz pravila Udruženja postoje Etički kodeks i spisak kompetencija koje kandidati koji konkurišu za licence treba da zadovolje na određenom nivou akreditacije. Kod EMCC GLobal to su:

FOUNDATION ( osnovni ), PRACTITIONAR ( praktičarski ), SENIOR PRACTITIONER i MASTER PRACTITIONER nivo.

Pre nego što pojasnimo prvu od osam kompetencija koju koučevi i mentori koji prolaze kroz proces sertifikacije kod EMCC-a ( Evropskog saveta za koučing i mentorstvo) dokazuju da poseduju, a koju nazivamo RAZUMEVANJE SEBE, definisaćemo ko su kouč i mentor po terminima profesora David Clutterbuck-a:

  • Kouč podržava klijenta u postizanju razvojnih ciljeva kroz korišćenje dijaloga učenja u podržavajućem okruženju.
  • Mentor poseduje stručnost ili znanje, specifično za određeni kontekst, i veštine da ih primeni u podršci klijentu kroz nedirektivni stil koučinga.

Prvu od osam neophodnih kompetencija, Razumevanje sebe, prikazujemo kroz opis sposobnosti i potrebne sposobnosti za određeni nivo akreditacija kod EMCC-a.

FOUNDATION level je najniži nivo akreditacije i na njemu kouč i/ili mentor demonstrira svesnost vlastitih vrednosti, uverenja i ponašanja, prepoznaje kako oni utiču na njegovu/njenu praksu i upotrebljava ovu svesnost o sebi za upravljanje vlastitom efikasnošću kako bi zadovoljio potrebe klijenta  i kada je relevantno sponzora.

Edukacijama koje su akreditovane kod EMCC-a koučevi na osnovnom nivou dobijaju razvoj ovih sposobnosti. Opis samih kompetencija može se naći i na sajtu EMCC Global-a.

Na osnovom nivou razvijena kompetencija za razumevanje sebe podrazumeva da se kouč tj. mentor  ponaša  na način koji obezbeđuje mentoring/koučing proces; da upravlja temama različitosti u praksi mentoringa/koučinga; da opisuje vrednosti i stavove koje vode njenu/njegovu mentoring/koučing praksu; da se ponaša se u skladu s vlastitim vrednostima.

PRACTITIONAR level ili praktičarski nivo podrazumeva da kouč samorazumevanje gradi temeljno na ustanovljenom modelu ljudskog ponašanja i strogoj refleksiji na sopstvenu praksu; prepoznaje kada njegov/njen unutrašnji proces interferira s klijentom i usvaja odgovarajuće ponašanje; odgovara na klijentove emocije bez da postane lično umešan.

SENIOR PRACTITIONER level iili viši praktičarski nivo podrazumeva da kouč samorazumevanje gradi temeljno na širokom spektru teoretskih modela i struktuiranih inputa iz spoljašnjih izvora uz strogu refleksiju na sopstvenu praksu; proaktivno upravlja sopstvenim “stanjem uma” da odgovara potrebama klijenta.

MASTER PRACTITIONER level ili master praktičarski nivo podrazumeva da kouč radi sintezu uvida dobijenih kroz sveobuhvatno proučavanje teorijskih modela i sopstvenih uvida; oslanja se na trenutne odluke u svojoj praksi; kritički se osvrće na paradigme drugih praktičara i njihove uticaje na klijente i klijentove sisteme.

Ovu kompentenciju svaki kouč može razvijati, osim kroz osnovnu akreditovanu edukaciju i kroz svoj CPD ( Continuous Professional Development ), odnosno kontinuirani profesionalni razvoj: kroz različite vebinare, čitanje knjiga, kraće oblike edukacija, razgovore sa kolegama, na svojim supervizijama, sa svojim mentorima, učešćem na stručnim tribinama, seminarima i kongresima. EMCC Global nudi ovaj oblik usavršavanja kompetencija kroz video predavanja, susrete na vebinarima, konferencijama, susrete sa sertifikovanim supervizorima.

Kao što vidimo iz opisa bitno je da je kouč svestan  vrednosti koje neguje i da se ponaša u skladu sa svojim vrednostima. Poseban doprinos definisanju bihevioralnih kompetencija, koje su zasnovane na ponašanju, dali su Klemp i Boyatzis koji smatraju da je kompetencija primarna karakteristika osobe koja rezultira u superiornim performansama (učinku) na poslu (Klemp, 1980),  dok Boyatzis (1982) ovu primarnu karakteristiku osobe – kompetenciju detaljnije definiše i navodi da ona može biti „motiv, osobina, veština, aspekt sopstvene predstave o sebi ili svojoj socijalnoj ulozi, ili korpus znanja koju on ili ona koristi. Posmatranje kako se neko ponaša je ključ za procenu da li neko poseduje motive, osobine, znanje, itd. koje čine definiciju Boyatzisove kompetencije (Whiddett i Hollyforde, 2007, str. 5).

Kouč odnosno mentor prilikom apliciranja kod EMCC-a dokazuje da poseduje razvijenu prvu kompetenciju, Razumevanje sebe, kroz ponašanje na intervjuima, grupnim razgovorima, kroz refleksije na sopstvenu praksu, refleksije na svoje supervizije, studiju slučaja i svoj kontinuirani profesionalni razvoj. Edukacije koje su već akreditovane kod EMCC Global-a u svoj kurikulum uključuju razvoj ovih kompetencija kod svojih edukanata na određenom nivou akreditacije, dok koučevi i mentori koji dolaze iz drugih škola koje nisu ovde akreditovane pokazuju kroz navedene oblike prikaza svog rada, svoje ponašanje i svoj rad da su ovladali određenom kompetencijom na odgovarajućem nivou.

Autor teksta: Mirjana Kokerić, član EMCC Srbija, akreditovani kouč

https://mirjanakokeric.wordpress.com/

Stavovi izneti u tekstu predstavljaju stavove autora i ne moraju nužno biti stavovi EMCC Srbije i EMCC Global