Pravila i uslovi članstva/Saglasnost za obradu ličnih podataka

Pravila i uslovi članstva 

  • Saglasan/a sam da ću kao član  u svakom trenutku u EMCC Srbije zastupati i podržavati ciljeve, da ću se pridržavati odredbi etičkog kodeksa i profesionalnih načela.
  • Upoznat/a sam da je moja odgovornost redovno dostavljati ažurirane osobne podatke.
  • Saglasan/a sam da od sada pa nadalje EMCC Srbije i EMCC Global može koristiti moje lične podatke u svrhu kreiranja baze podataka članstva.

 

Saglasnost za obradu ličnih podataka 

  • Saglasan/a sam  da  se moji lični podaci mogu koristiti u okviru   popisa  „Pronađi svog mentora/Popis coacheva“ na web stranicama EMCC International I EMCC Srbije.
  • Saglasan/a sam  da  EMCC Srbije i EMCC Global  može prikupljati i obrađivati moje lične podatke date prilikom pristupanja u članstvo u svrhu slanja informacija u vezi sa mojim profesionalnim radom (razna događanja, konferencije, objave knjiga, istraživanja, akreditacije i slično).
  • Saglasan/a sam da EMCC Srbije i EMCC Global može obrađivati moje podatke u svrhu slanja obaveštenja o svim EMCC aktivnostima i temama od interesa.

EMCC Srbije i EMCC Global se obvezuju da neće prosleđivati Vaše lične podatke trećoj strani. U svakom momentu, ukoliko to budete želeli, možete povući svoju saglasnost i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših ličnih podataka.