Posvećenost samorazvoju (Commitment to Self-Development)

Posvećenost samorazvoju je druga od osam kompetencija, koju Evropski savet za mentorstvo i koučing (u daljem tekstu: EMCC) opisuje kao stalno istraživanje i unapređivanje standarda svoje prakse, kao i čuvanje reputacije profesije.

Različiti akreditacioni nivoi podrazumevaju i različite indikatore za datu kompetenciju. Konkretni pokazatelji usvojenih kompetencija, na različitim nivoima akreditacije, su sledeći:

Osnovni nivo (Foundation level) – Koučevi i mentori primenjuju i evaluiraju koučing/mentorske veštine; Profesionalni razvoj: imaju minimalno jedan sat individualne supervizije po kvartalu; imaju minimalno 16 sati godišnje kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Nivo praktičara (Practitioner level) – Koučevi i mentori pokazuju posvećenost ličnom razvoju kroz svrsishodnu akciju i refleksiju; Učestvuju u redovnim supervizijama u cilju razvoja sopstvene prakse; Evaluiraju uspešnost supervizija i na osnovu toga procenjuju uspešnost sopstvene koučing/mentorske prakse; Profesionalni razvoj podrazumeva da imaju minimalno 1 supervizijsku sesiju na tri meseca; Kontinuirani profesionalni razvoj: imaju minimalno 16 sati godišnje.

Nivo viši praktičar (Senior Practitioner level) – Koučevi i mentori kontinuirano sagledavaju, reflektuju i ažuriraju lična uverenja, stavove i veštine kako bi unapredili svoju koučing/mentorsku praksu; Proaktivno prepoznaju razlike između postojećih i željenih veština, znanja i stavova i koriste struktuiran proces da zadovolje potrebe za učenjem; Biraju relevantne teme, ideje i modele da istraže i razvijaju svoju praksu; Primenjuju novo učenje u praksi i evaluiraju ciljeve i proces učenja sa zainteresovanim stranama; Pokazuju spremnost za povratnu informaciju od kolega i supervizora; Evaluiraju supervizije; Profesionalni razvoj: imaju jednu superviziju na 35 sati prakse (minimum jednom kvartalno); Kontinuirani profesionalni razvoj: imaju minimalno 32 sati godišnje.

Nivo master praktičar (Master Practitioner level) – Koučevi i mentori drže korak sa novinama; Evaluiraju istraživanja i razmišljaju o koučing/mentorskoj praksi; Daju doprinos zajednici; Učestvuju na konferencijama i daju doprinos profesiji kroz akademski rad; Profesionalni razvoj: imaju minimalno 1 superviziju na 35 sati prakse (minimum kvartalno); Kontinuirani profesionalni razvoj: imaju minimalno 48 sati godišnje.

U procesu akreditacije na bilo kojem od gore navedenih nivoa, postojeće kompetencije ili EMCC standardi, pružaju  mogućnost procene ponašanja kouča/mentora, kroz kategorizaciju nivoa na kojem kouč i menor rade (EIA Level Descriptors) ili kategorizaciju nivoa profesionalnog učenja kouča (EQA Level Descriptors).

Sumirani indikatori usvojene kompetencije Posvećenost samorazvoju,  bilo da koučevi/mentori apliciraju za sledeći akreditacioni nivo ili obnavljaju svoju postojeću akreditaciju, ogledaju se u sledećim sposobnostima, da:

  • kontinuirano uviđaju, razmišljaju i ažuriraju lična uverenja, stavove i veštine kako bi poboljšali svoje mentorstvo ili koučing
  • proaktivno identifikuju nedostatke u veštinama, znanju i stavovima i koriste strukturirani proces da zadovolje potrebe za učenjem
  • biraju relevantne teme, ideje i modele da dalje istražuju i razvijaju svoju praksu
  • primenjuju novo učenje u praksi i procenjuju ciljeve 
  • pokazuju spremnost na povratnu informaciju (feedback) u toku demonstriranja svoje prakse, kroz koji takođe uče i dalje razvijaju svoje sposobnosti
  • imaju redovne supervizije i refleksije na učenje kroz peer feedback i superviziju
  • pružaju doprinos profesiji.

Proces učenja koji je potreban za koučeve i mentore, kako bi osigurali da se njihovi standardi i kompetencije održavaju i unapređuju tokom vremena je nazvan CPD (Kontinuirani profesionalni razvoj – Continuous Professional Development).

Za kouča i mentora ovo znači stalnu posvećenost razvoju znanja i stručnosti, kao i držanje koraka sa najboljim praksama u oblasti. Svrha CPD-a je da podrži profesionalni i lični razvoj kako bi se osiguralo da su EMCC akreditovani koučevi i mentori kompetentni i efikasni.

CPD se može odnositi na formalne obuke (kursevi fokusirani na izgradnju/nadogradnju veština sa formalnim kvalifikacijama) i neformalne obuke/učenja koje nisu nužno u „učionici“, već učenja koja su prilagođena razvojnim individualnim potrebama, kao što su učešće na konferencijama, procesi samorazvoja, istraživanje, pohađanje i držanje vebinara, podkast, peer koučing, supervizija, različiti događaji koji za cilj imaju profesionalni i lični razvoj (retreat), čitanje.

Dakle, ključni elementi faza bilo kog CPD sistema koji kreiramo, da bismo se lično i profesionalno razvijali, je razmišljanje o tome šta želimo da naučimo/ojačamo/dodamo u svoj skup veština i kako ćemo obogatiti svoju praksu u kvalitetu ili raznolikosti metoda/alata/profesionalne perspektive, kao i o tome, šta na kraju svake aktivnosti CPD-a očekujemo kao željeni ishod.

Kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) je prvenstveno proces samorazvoja. Taj proces je idealan kada fokus nije samo na daljem razvoju postojećih kompetencija, već i na promeni postojećih slabih strana, loših navika i nekorisnih ponašanja. Svesnost o dobrim i lošim stranama sopstvene ličnosti je važan segment posvećenosti samorazvoju i doprinosi uspehu u svakoj profesiji.

Izvori:

  1. EMCC akreditacija: https://www.emccglobal.org/accreditation/
  2. A CPD Guide for Coaches, Mentors and Supervisors:

https://emccuk.org/Common/Uploaded%20files/EMCC_book–series_CPD_guide_eBook.pdf

  1. Global Code of Ethics:

https://emccuk.org/Common/Uploaded%20files/Global-Code-of-Ethics-v2-2.pdf

Autor teksta:  Tatjana Dragosavac, Executive Coach 

Tatjana radi kao poslovni kouč duže od 10 godina. Akreditovana je u više relevantnih međunarodnih akreditacija (EIA EMCC Senior Practitioner Coach, ECA, Inner Game, IANLP, Wingwave) i član je EMCC Srbija. Angažovana je u međunarodnim i domaćim kompanijama kao Lideršip Kouč, Timski Kouč i Poslovni Trener.

http://tatjanadragosavac.com

Stavovi izneti u tekstu predstavljaju stavove autora i ne moraju nužno biti stavovi EMCC Srbije i EMCC Global