Etika

Globalni etički kodeks

Globalni etički kodeks teži ka ostvarivanju izvrsnosti u razvoju koučinga, mentorstva i supervizije i postavlja visoke standarde među svojim članstvom po pitanju obavljanja delatnosti. Definisan je u februaru 2016. godine od strane dve profesionalne asocijacije – Association for Coaching (‘AC’) and European Mentoring and Coaching Council (‘EMCC’), ovoj inicijativi pridružile su se još tri profesionalne asocijacije – Association for Professional Executive Coaches and Supervisors (‘APECS’), Associazione Italiana Coach Professionisti (‘AICP’) i Mentoring Institute at the University of New Mexico.

Ovih pet stručnih tela udružili su svoja znanja i iskustva kako bi kreirali unapređenu verziju Globalnog etičkog kodeksa u cilju dobrobiti, kako svojih članova, tako i društva u celini. Ova verzija stupila je na snagu 1. maja 2018. godine i počela je da se primenjuje u svim kategorijama članstva. Potpisnici ovog etičkog kodeksa pozivali su druge profesionalne organizacije širom sveta da pridruživanjem inicijativi daju svoj doprinos promovisanju i standardizaciji profesionalne prakse.

Etički kodeks, pored uticaja na rad i delovanje članova potpisnika, ima uticaj i na lica koja nisu članovi, a bave se koučingom, mentorstvom, supervizijom ili obukama. Takođe, etički kodeks ima uticaj na spozore, korisnike i naručioce pomenutih usluga pružajući informacije o profesionalnim standarnima u ovoj oblasti.